Elektromobilita

          CESTA K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

Přichází doba velkých změn a s nimi nejen zamyšlení se nad stavem prostředí, ve kterém žijeme, ale i přehodnocení našich skutečných potřeb. Elektromobilita umožňuje omezit negativní vliv naší civilizace na životní prostředí. Představuje návrat k čistému vzduchu, snížení hlukové zátěže a zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Vzhledem k možnosti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, vede také k nezávislosti na fosilních palivech a uhelných elektrárnách, které jsou strašákem skutečně kvalitního života na Zemi.

Symbol nové doby

Elektromobilita však není jen cestou k udržitelnému rozvoji, byť je to její jistě nejdůležitější přednost. Elektromobilita je také symbolem nové doby. Je pojmem, je trendem, je životním stylem budoucnosti. Elektromobil uchvacuje tichým chodem motoru, snadným ovládáním, komfortním vybavením, výbornou dynamikou jízdy a luxusním zážitkem z cestování. Kdo jednou okusí, ten zatouží elektromobil mít.

jednoduchost

Elektromobil uchvacuje i jednoduchostí svého zpracování. Nemá klasický spalovací motor ani klasickou převodovku. Najdeme v něm jen několik součástek s prakticky neomezenou životností. Spalovací motor se skládá ze stovek součástek, které je třeba obměňovat. Je nutné nakupovat oleje, filtry, benzin či naftu. Jejich nákup však včetně drahých servisních prohlídek a náročné údržby u elektromobilu odpadají.

minimální náklady

Další předností je levný provoz. Ceny elektřiny postupně klesají a lze předpokládat stejný trend i nadále. Více se k výrobě elektřiny využívá větru či slunce. Domácí solární elektrárny se stávají partnerem pro elektromobily. Ten je také možné prostřednictvím své nabíjecí jednotky integrovat do energetické technologie domu. Baterie vozu může pokrývat drahou energii či fungovat jako velkokapacitní akumulátor.

čistá budoucnost

Směr udává rozvoj využití obnovitelných zdrojů. Automobilky se stávají energetickými společnostmi. Vlastnosti baterií se neustále zlepšují. Vypisují se dotace na nákup elektromobilů, které se díky svému bezemisnímu provozu stávají součástí hromadné dopravy. Elektromobil je na dosah všem, kterým není lhostejná budoucnost našich dětí a těm s vědomím společenské zodpovědnosti. Nezůstaňte pozadu!

Věděli jste, že…

… elektromobilů před sto lety jezdilo více než dnes a že počátek éry elektromobilů spadá až k 30. letům 19. století, kdy byl zkonstruován první elektromobil?

… prvním elektromobilem vyvinutým na českém území byl elektromobil Františka Křižíka z roku 1895? Třetí verze elektromobilu měla již hybridní pohon, který značně zvýšil dojezdovou vzdálenost.

… na začátku 20. st. jezdilo po USA více elektromobilů než automobilů se spalovacím motorem? Konkurenci měly elektromobily nejen ve vozidlech se spalovacími motory, ale i parních vozech.

… silniční doprava zejména ve městech je hlavním zdrojem emisí zdraví škodlivých látek do ovzduší?

… v přepočtu nákladů na km jsou náklady na provoz elektromobilu v porovnání se spalovacím motorem výrazně nižší?

… že běžná dojezdová vzdálenost elektromobilů je cca 150 km a že s určitými druhy elektromobilů přesahuje dokonce 400 km?

… že účinnost klasického spalovacího motoru dosahuje pouhých 15-20 %? Samotná účinnost elektromotoru je pak 90 % i více, neboť elektromobil je schopný rekuperovat energii při brzdění a sjezdu z kopce.

… že celosvětově nejprodávanějším elektromobilem je Nissan Leaf? Tento elektromobil je zároveň 1. automobilem, jehož lak v noci svítí!

Projekt e-Road Písek – Deggendorf

(projekt číslo 93)

Projekt se zabývá rozvojem elektromobility v přeshraničním kontextu Jihočeského kraje a východního Bavorska. V rámci projektu bude zajištěna infrastruktura a provoz pilotní trasy Písek-Deggendorf. Tato trasa bude napojena na již existující bavorskou infrastrukturu. Zároveň bude vyvinut specifický software, který zajistí efektivní analýzu dat z dobíjecích stanic. Jeho součástí bude mobilní aplikace, která umožní svým uživatelům snadnou lokalizaci, přímou rezervaci a možnost placení za dobíjecí služby.

Hlavním cílem projektu je příprava ucelené koncepce rozvoje e-mobility především pro zástupce měst, obcí, krajů, kteří mohou ovlivnit začlenění tématu e-mobility do svých strategických dokumentů. Koncepce rozvoje e-mobility bude vytvořena právě na základě analýzy pilotní trasy Písek-Deggendorf.

V průběhu trvání projektu budou realizovány workshopy a vzdělávací akce. Tyto akce nebudou určené jen zástupcům měst, obcí a krajů, ale také široké veřejnosti a dalším subjektům zainteresovaným v oblasti e-mobility (univerzity, výzkumné a vývojové organizace, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení). Veškeré akce budou zaměřeny na propagaci e-mobility, vytvoření a prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti realizací e-mobilních řešení a dále na spoluutváření rozvojového konceptu e-mobility.

Myšlenka tohoto projektu je v plném souladu s celou řadou národních, nadnárodních a mezinárodních strategií v čele se strategií Evropa 2020. Projekt také navazuje na již realizované projekty E-Wald, e-Šumava a aktivity Komise Smart Region jižní Čechy, jejíž prioritou je rovněž podpora čisté mobility.

Projekt je finančně podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Název programu

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Prioritní osa

Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Specifický cíl

Dosažení vyšší míry příhraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí

Průběh

Zahájení – 1. 3. 2017
Ukončení – 28. 2. 2019

Partneři projektu

Partneři akcí

Zapojte se do projektu

Přidejte se k nám a pojďte s námi vytvořit společnou infrastrukturu elektromobility v rámci celého kraje. Poradíme Vám jak na to.