V současné době je stále jednou z největších překážek pro book elektrovozidel jejich cena. Otázkou ale je, na jakou cenu se člověk zaměří. Záleží jen na pořizovací ceně? Hrajou spíše roli provozní náklady? Nebo jde o celkovou nákladovost vozidla?

Pořizovací cena

V současné době je cenovka na elektrických vozidlech stále o hodně vyšší než u konvenčních vozidel na spalovací motory. Podle výzkumů se ale tento trend v následujícím desetiletí změní. Tento převrat by měl nastat díky klesajícím cenám baterií, které jsou právě jedním z hlavních činitelů vysoké pořizovací ceny. Podle odhadů by se ceny elektrovozidel a spalovacích aut měly vyrovnat v roce 2025 a po tomto milníku by se již měla prohlubovat propast mezi těmito vozidly a to ve prospěch elektrických vozidel (Shankleman, 2017).

Provozní náklady

Národní laboratoř v Idahu vytvořila komparativní tabulku pro srovnání náročnosti spotřeby u tradičních a e-vozidel. S výsledků vyplývá, že jedinou spalovací alternativou k elektrovozidlům, která je jim schopná konkurovat, je elektrický hybridní automobil. Pokud je elektrický vůz natolik výkonný, že na kWh ujede 4 míle (cca. 6,44 km), auta na fosilní paliva nejsou schopná jeho výhodnost dohnat (Idaho National Laboratory, n.d.).

Celkové náklady

Když se zájemce o koupi nového vozu zaměří na celkovou nákladovost automobilu, poté čisté elektromobily nemají konkurenci. Pokud jsou v potaz vzány odpisy, pojištění, daně, údržba a palivo, elektromobily poražejí na plné čáře druhé dieslové a třetí benzinové automobily. Toto je však dáno tím, že některé země poskytují velké slevy, úlevy, či jinou pomoc pro majitele elektrických vozidel (Carrington, 2017).

I když nízké celkové náklady mohou být velmi lákavé, je nutné si uvědomit, že ne všechny země poskytují podporu jako Velká Británie či Norsko (Carrington, 2017). Na druhou stranu je také nutné si uvědomit, že čistá mobilita přináší mnohem víc než jen snížené náklady na dopravu. Je šetrná k životnímu prostředí a podporuje rozvoj alternativních paliv i pro jiné potřeby. Pro větší podporu elektromobility je také důležité rozvíjet dobíjecí infrastrukturu.

Projekt eRoad se snaží nejen podpořit rozvoj dobíjecí infrastruktury, ale také vytvořit strategii, která by městům pomohla zapojit elektromobilitu efektivně do městských rozvojových plánů.