Jedním z pracovních balíčků, které musely být dokončeny, byl návrh budoucího rozvoje infrastruktury v regionu. Předcházející pracovní balíčky napomohly tomu, abychom si udělali obrázek o současné infrastruktuře a ekonomických parametrech a zároveň také vymodelovali současné a budoucí úrovně penetrace elektrických vozidel. Nárůst budoucí potřeby elektřiny pro elektrická vozidla byl vypočítán a také gegraficky zaznamenán.

Ale co nám tyto výsledky vlastněš říkají o budoucím rozvoji přeshraničního regionu Bavorska a Jihočeského kraje? Jednou z nejdůležitějších otázek pro každou obec je v rámci rozvoje elektromobilové infrastruktury tato – opravdu každá obec potřebuje dobíječku pro elektromobily? V současné době je rozvoj zaměřen na upouštění od fosilních paliv a jednou ze slibných alternativ jsou právě vozidla na elektrický pohon. Ale co nám to napovídá o potřebě umístit dobíjecí stanici v obci?

Když se zaměříme na porovnání přeshraniční oblasti, to první, co upoutá pozornost, je trojnásobný počet obcí na české straně v porovnání s Německem, ačkoli na obou stranách hranice je oblast podobně velká rozlohou. Navíc české obce mají mnohem méně obyvatel nežty německé. Navíc při malých vesnicích žije většina obyvatel ve vlastních domech nebo sdílí dům maximálně se dvěma dalšími stranami. Tyto životní podmínky umožňují dobíjení vozidel doma a tím pádem je nutné pouze zasjistit dobíjecí možnosti na cestě, aby se vozidlo dostalo do dalších bodů zájmu.

Jedním z možných řešení, jak zjistit, kde by měly být dobíjecí stanice umístěny, je zjistit očekávanou energetickou poptávku na místech zájmu, což znamená počet pracovních míst, restaurací, zubařů, obchodů a rekreačních podniků v dané oblasti.

Toto jsme udělali a výsledky si můžete zobrazit na webu, který brzy spustíme veřejně, a to e-road.th-deg.eu.

Obzvláště ve venkvoských oblastech s hlavním dobíjecím potenciálem doma, je možné spojit síly a umístit stanice na místech, kde je to v nejlepším zájmu obyvatel zapojených obcí. Proto je umístění dobíjecí stanice možné například v oblastech, kde je mnoho bodů zájmu blízko sebe, protože tak kombinují více poptávky do jedné oblasti s vysokou poptávku na stanici.

Další otázkou, která by měla být položena, je jak by měl být provoz orgnizovaný v budoucnosti. Je účelem, aby byla vozidla ve velké míře v centru města? Nebo by se spíš měla nechávat v blízkosti? Měla by být u hlavní trasy také zároveň pokryta elektrickou sítí?

Poté, co je rozhodnuta strategie, kde by měla být dobíjecí stanice umístěna, je důležitým chybějícím článkem skutečná kapacita distribuční sítě – zda dokáže poskytnout potřebnou elektrickou energii. Proto je vždy lepší připravit si více alternativ umístění a poté si promluvit s poskytovatelem elektrické energie o nejlepším řešení.

Problémem je, že současný systém umisťování dobíjecí stanice je stresující. I když existuje několik společností, které jsou ochotny stanice umísťovat samy, právně správné kroky pro vlastní umístění zabírají relativně dost času a energie. Proto je tak důležité zvážit vhodné místo pro umístění už teď, aby mohla být v budoucnosti pokryta potřebná infrastruktura, kterou budou občané potřebovat.