Otázka financování vzniká vždy, když se obec či firma rozhodne umístit veřejnou dobíjecí stanici v rámci dobíjecí infrastruktury. Vzhledem k obsahu investičních nákladů, které mohou v některých případech překročit i 100 000 €, tak by jedním z kroků mělo být zvážení různých možností financování. Tyto možnosti budou rozebrány v tomto článku.

Dotace na rozvoj elektromobilové infrastruktury

První možností jsou dotace, které poskytuje místní správa, stát nebo Evropská Unie. Ve většině případů jsou dotační programy zaměřené na navýšení veřejné dobíjecí infrastruktury (a v návaznosti také posílení populatiry elektrických vozidel). Vzhledem k technickým parametrům stanic jsou tyto programy omezené (množství a typ možných zásuvek, minimální dobíjecí výkon apod.). a v některých případech i předdefinovaným místem pro umístění stanice. Co se týče procenta podpory, v závislosti na typu programu je možné získat ař 50% dotaci. Je nepsaným pravidlem, že čím silnější dobíječka, tím vyšší dotační sazba.

Propagace dobíjecí infrastruktury

Další možnost bere v potaz marketing a reklamu. Některé veřejné dobíječky jsou vybaveny integrovanými obrazovkami, které umožňují zobrazení reklam poskytnutých místními poslečnostmi či obchodními partnery. Propagací dobíjecí stanice třetím osobám je možné získat zpět část investičních nákladů a pomoci také zvýšit popularitu samotné stanice.

Zpoplatněné dobíjení

Nejčastější možností financovýní je zpoplatněný provoz samotné dobíjecí stanice. Pokud jsou tyto stanice provozovány vlastníkem, využití vlastních poplatků napomáhá návratnosti investičních nákladů. Pokud stanicce není provozována majitelem, nejčastěji pak dochází k tomu, že třetí osoba je placena majitelem za provoz této stanice. V takovém případě jsou poplatky buď nastaveny majitelem anebo provozovatelem. V každém případě, pokud majitelé sami pořizují připojení do sítě pro svou stanici, jsou placeni za dobíjení.