Současný stav elektromobility

Projekt e-Road se v jedné z prvních analýz zaměřil na zjištění současného stavu elektromobility a její infrastruktury v zapojených regionech – Jihočeském kraji a Východním Bavorsku. Z výsledků je vidět, že veřejná podpora i povědomí se v obou regionech výrazně liší.

Elektrická vozidla

V Jihočeském kraji je pořízení elektrovozidel spíše výjimkou než pravidlem. Velké energetické společnosti se snaží podpořit zájem o tyto vozy v rámci partnerství, při nichž jsou elektrická auta zapůjčena různým organizacím. O tyto projekty zájem je, ale i tak je na jihočeských silnicích elektrické vozidlo stále něčím spíše vzácným. Tento postoj ale vyplývá i z priorit a zaměření cílů jak správy, tak i obyvatel. Proto je například ve východním Bavorsku více organizací, které elektrická vozidla používají. Elektromobilita je jednou z priorit dalšího vývoje regionu.

Pokud se ale jedná o elektrická kola a koloběžky, tak ty slaví mnohem větší úspěch než jejich čtyřkolí příbuzní. V přeshraničním regionu Šumavy proběhl projekt, který podpořil půjčování prostředků v této oblasti turistům. Je vidět, že elektromobilita sama o sobě není pro obyvatele problémem, protože elektrická kola jsou stále častějším jevem na silnicích. Tomu odpovídá i nabídka trhu, kde je k dispozici široká škála modelů.

Elektrická MHD

Národní dotační programy jsou i v současné době zaměřené na podporu pořizování nízkoemisních či bezemisních prostředků městské hromadné dopravy. Úspěšným žadatelem v rámci programu IROP bylo například město České Budějovice, které s elektřinou ve své MHD počítá. Pozadu nezůstává ani Písek, který je zapojený do projektu e-Road. V rámci plánu Čistá mobilita plánuje elektrický pohon nejen u autobusů, ale také u vozidel pro další organizace pod město spadající.

Dobíjecí infrastruktura

Je vidět, že evropské i národní dotace počítají v následujících letech s masivní podporou rozšíření dobíjecí infrastruktury. V současné době je na území Jihočeského kraje několik desítek dobíjecích stanic a ve Východním Bavorsku se číslo blíží několika stovkám.

Mapa dobíjecích stanic ČR

Mapa dobíjecích stanic Německo

Zhodnocení současného stavu elektromobility

Z vývoje a současného stavu je vidět, že Východní Bavorsko klade mnohem větší důraz na rozvoj elektromobility. Je to vidět nejen z aktivity soukromých subjektů a obyvatel, ale také z projektů, které v oblasti proběhly nebo probíhají. V Jihočeském kraji je elektromobilita spíše doménou několika vyvolených, ale i to se pomalu začíná měnit, takže se ze spíše soukromého sektoru dostává i do toho veřejného.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář